Podmienky

Názory autorov sa nemusia zhodovať s názormi pozorovateľa. Zverejnené články, príspevky a komentáre necenzurujeme a nenesieme za ne zodpovednosť. Ak považujete niektorý z príspevkov za porušenie autorských práv či inak poškodzujúci Vaše osobné práva oznámte nám to. E-mail: admin@milujemsperky.sk alebo do nižšie umiestneného formulára. Články pridávajú jednotliví užívatelia na svoju zodpovednosť. Prevádzkovateľ za tento obsah neručí, v prípade nahlásenia porušenia autorských práv bude článok zmazaný bez náhrady.

Obsah súborov ukladaných Užívateľom na server Poskytovateľa nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Je zakázané ukladať súbory, ktoré najmä:

  1. porušujú autorské práva, práva súvisiace s právom autorským, práva ku ochrannej známke, obchodné meno, chránené označenie pôvodu alebo práva priemyslové
  2. podnecujú k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, hanobia národ, etnické skupiny, rasy a presvedčenia
  3. podporujú alebo propagujú hnutie preukázateľne smerujúce k potlačeniu práv a slobôd človeka
  4. podnecujú k trestnému činu, k hromadnému naplneniu dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo schvaľujú trestný čin
  5. zobrazujúce týranie zvieraťa
  6. umožňujú osobám mladším ako osemnásť rokov k akémukoľvek pornografickému dielu
  7. obsahujú pornografické diela zobrazujúce dieťa, styk so zvieraťom alebo v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku alebo násilie
  8. obsahujú nepravdivý údaj o inom/inej, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť, dobré meno alebo povesť, poškodiť ho/ju v zamestnaní, narušiť jeho/jej rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu/jej inú vážnu ujmu
  9. propagujú akýmkoľvek spôsobom podnikateľa v konkurenčnom vzťahu s Poskytovateľom alebo obsahujú materiál spôsobilý poškodiť dobré meno Poskytovateľa
  10. porušujú zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti či porušujú alebo ohrozujú obchodné tajomstvo tretej osoby

Kompletné podmienky používania servera Milujemsperky.sk

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close